מהו ייפוי כוח מתמשך ומה כדאי לכלול בייפוי כח מתמשך

מה חשוב לכלול ב ייפוי כוח מתמשך ?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי עם משמעויות פרקטיות עמוקות.
ההליך המשפטי, המסמך הזה, למעשה מאפשר לאדם שהוא כשיר (מבין בדבר) ומעל גיל 18  – "הממנה", להגדיר אדם מסוים (או יותר) כאחראי לתחומים ספציפיים בחייו של אותו הממנה. האדם שנבחר נקרא מיופה כוח. זאת, במידה שיתרחש שינוי במצבו של הממנה, המונע ממנו תפקוד תקין, וכאשר הוא כבר לא יבין בענייניו.

ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה קבלת ההחלטות על חייך במצב שבו כבר לא תוכל לקבלן (מפאת מצב רפואי קשה או מפאת אי צלילות הדעת או מפאת כל סיבה  אחרת שייבחר הממנה), ולכן לפני שמתחילים בהליך חשוב להבין את משמעותו לעומקה.

ישנם אנשים רבים שמעדיפים לא לחשוב על הגרוע מכל – מצב בו נשללת מהם השליטה על גורלם. אנשים אחרים, רוצים להתכונן למצב זה באופן אופטימלי, ולוודא שכל העניינים שלהם מסודרים על הצד הטוב ביותר. ייפוי כוח מתמשך הוא הכלי הטוב ביותר לעשות זאת. מדובר במסמך משפטי מחייב, המאפשר למייפה הכוח, הממנה, להגדיר אדם (או יותר) שיקבל עבורו את ההכרעות בנושאים ספציפיים שהוגדרו.

ייפוי כוח מתמשך מבטיח את רצונותייך ומשאלות ליבך לגבי ניהול חייך בעתיד, במצב שבו כבר לא תוכל לעשות כן. מדובר בהזדמנות להשפיע על עתידכם, כאשר לא תהיה לכם כבר מסוגלות להשפיע עליו ללא סיוע.

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך

זמן כניסה לתוקף

אחד מהדברים אשר חשוב מאוד לזכור להגדיר בכל ייפוי כוח מתמשך, הוא מועד הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך. כך, אסור שמיופה הכוח יהיה בעל היכולת באופן בלעדי לקבוע את אי כשירות הממנה, כדי למנוע ניצול לרעה של הסמכות. לכן, על האדם המייפה את הכוח, הממנה, להקפיד ולהכניס לייפוי הכוח המתמשך תנאים ספציפיים הנוגעים למועד כניסתו לתוקף. דוגמאות למשל לקביעת תנאים לכניסת ייפוי כוח מתמשך, הן כאשר מחליט הממנה שייפוי הכוח המתמשך ייעשה על בסיס אירוע דרמטי, כמו מצב דמנטי אשר הוגדר על ידי רופא כלא מאפשר קבלת החלטות עצמאית, אשפוז פסיכיאטרי או אשפוז בהרדמה. החוק קובע כברירת מחדל שייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף עם חוות דעת רופא מומחה שתקבע זאת, אך לממנה ישנן אפשרויות שלא לבחור בברירת המחדל של החוק, אלא לקבוע תנאים אחרים לכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף.

הגדרת זמן הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך והתנאים לכניסתו, הם חיוניים כדי למנוע ספקות בנוגע למעשים של מיופה הכוח, ובנוגע להחלטות אותן הוא מבקש לקבל.

 

זמן הפסקת ייפוי כוח מתמשך

אפשרי בנוסף, להגדיר מראש בייפוי כוח מתמשך מהם המצבים שבהם ייפסק ייפוי הכוח המתמשך.  ניתן להגדיר מראש מתי הסמכות לקבלת ההחלטות נשללת ממיופה הכוח ואין יותר לו יותר תוקף.

כמו כן, בשעה שמייפה הכוח, הממנה – נפטר, ייפוי הכוח המתמשך נפסק מיד. לאחר מאה ועשרים (לאחר המוות), מה שייקבע את חלוקת רכושכם היא צוואה, במידה שערכתם כזו. כלומר – לאחר מאה ועשרים, ייפוי הכוח המתמשך פג, נפסק. ייפוי הכוח המתמשך הוא רלבנטי בעודך בחיים. הרבה מתבלבלים. שימו לב.

 

הנחיות ספציפיות למיופה הכוח

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בתחומי רפואה ובריאות, נכסים ופיננסיים, או בכל תחום הקשור לחיים האישיים. בכדי להבטיח שמיופה הכוח יפעל באופן מדויק על פי שאיפותיו ורצונותיו של המייפה – הממנה, כאשר לא יוכל לממשן בעצמו, ניתן לכלול בייפוי הכוח הנחיות ספציפיות, המחייבות את מייפה הכוח. ההנחיות הספציפיות הללו, הינן כחוקה וככלי עזר לפרשנות ייפוי הכוח המתמשך.  ניתן לכתוב הנחיות בנוגע לאופן השימוש וההשקעה בכסף, הנחיות בנוגע לצורת הטיפול הרפואי המועדפת, הנחיות לגבי מגורים ועוד. על מיופה הכוח לדאוג למימושן של ההנחיות הללו, כל עוד שהן לא עוברות על מספר תנאים עיקריים. בגדול, אסור להן להיות מנוגדות לחוק, ואסור להן לפגוע באדם אחר. בכל מקרה של ספק, על מיופה הכוח לפנות להכרעה משפטית.

 

הגדרת זהות מיופה כוח ומהן בדיוק סמכויותיו

לעיתים קרובות, האדם המעוניין לבצע ייפוי כוח מתמשך, אינו מעוניין שהסמכויות הבלעדיות על מצב בריאותו, יחסיו האישיים ומצבו הפיננסי תהיינה אך ורק בתחום אחריותו של אדם אחד. מסיבה זו, החוק מאפשר פיצול של הסמכויות השונות, בין מספר אנשים אשר מייפה הכוח סומך עליהם. כך, נושאי הבריאות למשל יוכלו להיות בתחום אחריותו של אדם אחד, התחום הפיננסי והכספי בתחום אחריותו של אדם אחר, ונושאים אישיים בתחום אחריותו של אדם שלישי. פיזור הסמכויות יכול להיעשות ביחד ולחוד. כך למשל, מייפה הכוח, הממנה, יכול להחליט שראובן אחראי על ענייני הבריאות ביחד עם שמעון, לחילופין יכול להחליט שרק אם ראובן לא בארץ, או אם ראובן חולה, רק אז יהיה אחראי שמעון, ויכול גם להחליט ששניהם – ראובן ושמעון ביחד ולחוד יכולים להיות אחראיים על נושא הבריאות, או על נושא הרכוש או על נושאים אישיים. היריעה רחבה ולמייפה הכוח אפשרויות מגוונות להחליט מי יהיה אמון, על מה ואיך.

אחד מהדברים שחשוב לזכור הוא – שבמידה שממנים יותר ממיופה כוח אחד, כדאי ורצוי שיהיה במערכת יחסים טובה עם שאר מיופיי הכוח, בכדי שאלו לא ינצלו את סמכותם לסגור חשבונות אישיים, שלא ייכנסו למלחמות אגו על חשבון מייפה הכוח – הממנה.

לעיתים עשויים להתגלע חילוקי דעות בין מיופיי הכוח. למשל – האחראי על הנושא הפיננסי עשוי שלא להסכים להקצות כסף לטיפול אשר האחראי על הנושא הבריאותי חושב שהוא הכרחי, או להקצאת משאבים לטובת קרובי משפחה כפי שרוצה האדם האחראי על הנושאים האישיים. לכן, לצד הגדרת תחומי האחראיות של מיופיי הכוח, חשוב מאוד להגדיר מראש מנגנון הכרעה פנימי במקרים של חילוקי דעות בין מיופיי הכוח. מנגנון ההכרעה יכול להיות על ידי הטלת סמכות ההכרעה על אחד מהם, על ידי קביעת רוב או באמצעות כל מנגנון הכרעה אחר שמיופה הכוח מעוניין שיופעל במידת הצורך.

מהניסיון, ריבוי מיופיי כוח הוא כר פורה למחלוקות ולכן צריך להידרש לסוגיה זו היטב אם בכלל מעוניינים במספר מיופי כוח, ואם כן, באיזו צורה.

מיופה כוח חליפי וייפוי כוח "הדדי" של בני זוג

ניתן גם למנות מיופה כוח חליפי. למשל, ניתן למנות את ראובן, ורק אם ראובן ימות או לא יהיה כשיר בעצמו אז שמעון יהיה מיופה כוח תחתיו.

כך למשל, זוגות רבים ממנים אחד את השני לדאוג לבן זוגם, ורק במידה שבן הזוג נפטר או אינו מבין בענייניו, רק אז למנות מיופה כוח חליפי. בניגוד לצוואה הדדית, אין דבר כזה ייפוי כוח מתמשך הדדי, אלא כל אחד מבני הזוג יצטרך לערוך ייפוי כוח מתמשך בנפרד.

 

חשוב להכין ייפוי כוח מתמשך בליווי מקצועי

כאשר פונים להכנת ייפוי כוח מתמשך, לעיתים קרובות יש חשש מוצדק. מדובר בהחלטה הרת גורל, אשר תיכנס לתוקפה כאשר כבר לא תוכלו לשנות אותה. כדי להבטיח שהנושאים מוסדרים בצורה הטובה ביותר, ושההסכמים מנוסחים בצורה התואמת ביותר את רצון מייפה הכוח, את רצון הממנה, כדאי מאוד להכין את ייפוי הכוח המתמשך בליווי מקצועי צמוד. עורך דין המיומן בעריכת ייפוי כוח מתמשך, יוכל לשפוך אור ולהציף סוגיות קריטיות אשר לא חשבתם עליהן אפילו. זו השקעה חד פעמית שנותנת סוג של תעודת ביטוח שרצונותיכם יתממשו, כאשר כבר לא תוכלו בעצמכם להבין בעניינכם. חשוב לציין בהקשר זה, שלא כל עורך דין מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך, אלא רק עורך דין שעבר הכשרה של משרד המשפטים בעניין ונרשם ככזה.

 

אז מה הם השלבים העיקריים בהכנת ייפוי כוח מתמשך?

השלב הראשון הוא הבנת הצורך בעריכת ייפוי כוח מתמשך

מדובר במסמך בעל משמעות רבה ועמוקה. קודם כל, יש להבין מה זה ייפוי כוח מתמשך, מהן ההשלכות שלו, ורק אחרי שהבנת מה זה, עלייך להבין מה הצורך שלך בו. ברגע שתבין שיש בכך צורך מהותי (בעיני לכל אדם) תוכל להמשיך את התהליך לקראת עריכת ייפוי הכוח המתמשך.

 

קבלת הכרעות אישיות

כאשר מתחילים לחשוב על ייצור של ייפוי כוח מתמשך, פעמים רבות מתחילים להתעסק בנושאים הבירוקרטיים, במועדי ההגשה, צורת כתיבת הבקשה וכדומה. מדובר בטעות, השלב הבא שיש לבצע כאשר מחליטים לפנות לעורך דין ולערוך ייפוי כוח מתמשך, הוא מחשבה אישית ונטולת הפרעות. מדובר בהכרעה קריטית, שכאשר תגיע לידי מימוש, כבר לא יהיו לכם את הכלים בכדי לשנות אותה. לכן, כדאי מאוד להשקיע זמן במחשבה אישית מעמיקה על הדברים החשובים לכם יותר ופחות באסתטיקה של ייפוי הכוח המתמשך. ייפוי הכוח המתמשך, לרוב כולל שלושה נושאים עיקריים, כאמור – הנושא הכספי פיננסי, הנושא הרפואי, והנושא האישי. נושאים אלו דורשים הכרעה אשר תלויה בשיקול דעתו של מיופה הכוח, אלא אם הגדרתם בייפוי הכוח תנאים ודרישות ספציפיות. כל עוד הדרישות שלכם אינן מהוות עבירה על חוקי המדינה, או פוגעות באדם אחר, מיופה הכוח מחויב משפטית להביאם לידי מימוש מלא. לכן, כדאי מאוד לשבת ולחשוב על הקווים המנחים למיופה הכוח, קווים מנחים אשר גם יסייעו לו לדעת שהוא פועל על פי דעתכם, אם הייתם מסוגלים להביע אותה במילים.

יתרה מכך, גם במקרה של אי בהירות או סוגיה שאינה כתובה באופן מפורש בייפוי הכוח המתמשך, והעניין הגיע לפאתו של בית המשפט – גם בית המשפט מחוייב לפסוק לפי הלך רוחו של מייפה הכוח – של הממנה, ולנסות להיכנס בנעליו. החלטות הממנה בתוך ייפוי הכוח המתמשך הנן קריטיות עבורו לעתיד.

 

 

החלטה על מיופי הכוח

לצד קביעת הקווים המנחים, שלב חשוב מאוד בהכנתו של ייפוי כוח מתמשך, הוא הכרעה בנוגע לאנשים אותם תרצו להסמיך לקבל הכרעות בנוגע לעתידכם. כאמור, ניתן לפצל את הסמכויות בין מספר מיופי כוח. ההחלטה על מיופה או מיופי כוח היא קשה ומאתגרת, גם עבורכם וגם עבור האנשים שבחרתם. כדאי מאוד לבחור בבני אדם אותם אתם מכירים היטב, לאחר שישבתם עמם והסברתם להם את המצב ואת השאיפות שלכם מהעניין. יש לחשוב היטב האם אתם מעדיפים אדם מהמעגל הראשון, אשר רגשותיו אליכם עשויים לפגום בשיקול שלכם, או ממעגל רחוק יותר. יש לחשוב היטב אם מדובר באדם אמין, שלא ינצל את הכוח שיינתן בידיו לטובתו ולעצמו, אלא יפעל אך ורק לטובתכם.

כמו כן, במידה שבוחרים שיהיה זה אדם שיקבל שכר על פעולותיו כמיופה כוח, למשל עורך דין – יש להחליט מראש מהו השכר, איך ייפסק, מתי, יש להחליט על מנגנון קבלת תשלומים בהתאם לפעולות שייעשה מיופה הכוח ולהגדיר הכל מראש ולרדת לרזולוציות. בהקשר זה אציין, כי עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך, לא יוכל ליהנות ממנו בשום צורה ואופן. יש לשמור על טוהר עריכת ייפוי הכוח המתמשך, ועורך הדין שעורך אותו, הוא רק עורך אותו ותו לא. אסור שיהיה ניגוד עניינים בתהליך הזה. כך גם, עורך דין שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה, אסור לו לערוך ייפוי כוח מתמשך לקרוביו מדרגה ראשונה, ולעניות דעתי, בכדי לשמור על טוהר המידות, ועל האובייקטיביות של עריכת המסמך (ייפוי הכוח המתמשך) רצוי שלא תהיה מעורבות משפחתית או רגשית כלל, וכמו שאומרים – "יש ספק – אין ספק"!

 

התייעצות עם עורך דין והכנת המסמכים הדרושים

לאחר קבלת כלל ההכרעות השכלתניות והרגשיות הדרושות, תצטרכו ללכת ולהכין את ייפוי הכוח המתמשך אצל עורך דין. כאמור, רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת של משרד המשפטים יכול לערוך  ייפוי כוח מתמשך, ולא כל עורך דין. אפילו נוטריון, שערך אלפי צוואות, ושיש לו ידע עמוק וניסיון רחב בעריכת חוזים למיניהם, אבל לא עבר הכשרה – לא יוכל לערוך ייפוי כוח מתמשך. שימו לב לזה.
מדובר בשלב אשר החשיבות שלו היא לא רק בירוקרטית. תפקידו של עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך הוא לשאוף לכך שייוצר מסמך שיאפשר טיפול חלק ונוח בעניינכם, כאשר כבר לא תוכלו לעשות זאת בעצמכם, ושתהיינה כמה שפחות סוגיות לא פתורות בעתיד. הרעיון מאחורי עריכת ייפוי כוח מתמשך הוא שהמסמך הזה יגרום לכך שלא יצטרכו להפעיל את בית המשפט לגביכם, שהמסמך הזה יהיה מספיק טוב, מספיק חד, חלק וברור בכדי שהעניינים שלכם יטופלו בלא קשיים בעתיד. הרעיון הוא שאתם מחליטים על עתידכם ולא בית המשפט, ולא אפוטרופוס שממנה בית המשפט (כפי שהיה בין היתר בעבר, לפני שנכנס ייפוי כוח מתמשך למדינת ישראל), ולכן המסמך הזה צריך להיות מקיף וכזה שכולל בתוכו סוגיות צופות פני עתיד, שייתכן שלא חשבתם עליהן אפילו, מה שעורך דין כן.

 

הכנת ייפוי הכוח המתמשך

לאחר שהרצונות ברורים, וחלוקת התפקידים ברורה, שלב אחד לפני אחרון הוא הכנת ייפוי הכוח המתמשך בפועל. זהו מסמך ממוחשב – מקוון. בניגוד לצוואה, שיכולה להיכתב גם בכתב יד (בהתאם כמובן לתנאים בחוק), ייפוי כוח מתמשך לא יכול להיכתב בכתב יד, ומדובר במסמך מקוון (ממחושב און ליין) באתר משרד המשפטים. המסמך צריך להיות מדויק על קוצו של י'. כל מילה וכל פסיק שמוקלדים בו חשובים וקריטיים ומי שאמון על כך הוא עורך הדין.

לאחר שייפוי הכוח המתמשך מוכן מהמסד עד הטפחות, מדפיסים את המסמך הממוחשב, והגיע הזמן לחתימות. חתימה של מייפה הכוח – הממנה, חתימה של מיופה או מיופיי הכוח וחתימת עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך כמובן.

יש לציין כי מיופה הכוח חותם גם על טופס ויתור סודיות שיחול לגביו.

 

הפקדת המסמך במשרד האפוטרופוס הכללי

השלב האחרון בתהליך, הוא הפקדה פיזית של המסמך הרשמי, של ייפוי הכוח המתמשך החתום והמקורי במשרד האפוטרופוס הכללי.

 

האם אחרי הפקדת ייפוי כוח מתמשך ניתן לשנות אותו?

התשובה היא כמובן – תלוי.

תלוי באם התנאים שקבעתם לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך מתקיימים או לא, ותלוי אם הגבלתם את עצמכם לכך. בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך, ישנה אפשרות להגביל את עצמך מלשנות אותו. כן, תדעו שקיים סעיף כזה (יש למשל אנשים שיודעים שהם לא החלטיים, שכל הזמן משנים את דעותיהם ולכן מראש, כשהם יודעים שהם כאלו, הם מעדיפים לכבול את עצמם ובעצם להגביל את שינוי ייפוי הכוח המתמשך. אגב, בהקשר זה, גם כאן חשוב עורך דין מיומן בתחום – שיסביר למייפה הכוח את המשמעויות וההשלכות של הגבלה שכזו). אז – אם ההגבלה הזו קיימת, יהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי לשנות את ייפוי הכוח המתמשך.

אבל, אם לא קיימת בו הגבלה שכזו, ואם ייפוי הכוח המתמשך טרם נכנס לתוקף, כלומר שהתנאים שנקבעו לכניסתו לתוקף עדיין לא מתקיימים, אז כן ניתן לשנות אותו. בעצם לא מדובר בשינוי ייפוי הכוח הקיים, אלא יש צורך בעריכה מחדש אצל עורך דין, של ייפוי הכוח המתמשך. כל עוד שהתנאים לא מתקיימים, אתם יכולים כל הזמן לערוך ייפוי כוח מתמשך מחדש. יכולים לשנות, להחליף מיופיי כוח, ומה שרק תרצו וזאת – כאמור כל עוד שאתם מבינים בעניינכם ותנאי ייפוי הכוח המתמשך לא נכנסו לתוקף.

 

עורכת דין ריול עדיקה עברה הכשרה של משרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך והיא מוסמכת לכך. משרדנו ישמח לסייע לכם בעריכת ייפוי כוח מתמשך אשר ישקף את רצונותיכם ומשאלותיכם ואשר יקנה לכם ביטחון ושקט נפשי, שעניינכם יטופלו כפי רצונכם בעתיד, בשעה שכבר לא תוכלו לעשות זאת  בעצמכם.

 

ומכל מקום,

מאחלת לכולכם בריאות, אריכות ימים והצלחה,

ריול עדיקה, עו"ד.

כפתורי שיתוף – 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
דילוג לתוכן