מתי יש צורך בייפוי כוח מתמשך

החברה המודרנית דורשת קבלת הכרעות תמידית. כאשר אדם עלול לאבד את עצמאותו ואת יכולתו לקבל הכרעות באופן עצמאי, יש לעיתים קרובות צורך בייפוי כוח מתמשך. עורך דין ייפוי הכוח מתמשך יכול  למעשה למעביר את האחריות לחייו של האדם אל אדם אחר, שיכול להיות בעל מקצוע, חבר או בן משפחה במקרה של אי כשירות. ייפוי כוח מתמשך הוא ייחודי, מאחר שהוא מעניק סמכויות לאורך זמן רב, בשונה מייפוי כוח סטנדרטי. 

קבלת החלטות רפואיות

עורך דין ייפוי כוח מתמשך בירושלים, עשוי לייעץ למי שמעוניין בייפוי כוח מתמשך ליתן את הדעת גם לגבי קבלת החלטות בתחום הטיפול הרפואי. 

מי שמייפה את הכוח – הממנה, יכול להחליט שבמצב שבו הוא כבר לא יבין בעניינו, למשל מחמת זקנה, או אם יהיה פגוע מוחית חלילה, במצב שבו יופעל ייפוי כוח מתמשך, יכול להחליט להעביר סמכות זו אל אחד מבני משפחתו, או למיופה כוח אחר שהוא סומך עליו. העברת הסמכות הזו היא הליך משפטי מורכב מבחינה פרקטית ורעיונית. מבחינה רעיונית, ההליך נועד לאפשר לאדם אשר נשללת ממנו יכולת קבלת ההחלטות העצמאית, לקבל את הטיפול הרפואי אשר היה חפץ בו אם הייתה לו יכולת להכריע באופן עצמאי. המורכבות נובעת מכך, שלאחר פגיעה מוחית אין לדעת מהן מחשבותיו ורצונותיו של האדם השוכב במיטה בבית החולים, ואין לדעת האם מדובר באותם רצונות ומחשבות כפי שהיו לפני שנפגע. יתכן שלמרות שלפני הפגיעה הוא העדיף למשל לטפל בעצמו באופן מסויים, כיום לאחר הפגיעה הוא יעדיף אחרת ואין דרך לקבל ממנו תשובות בנושא. מבחינה פרקטית, מדובר לעיתים קרובות בהליך מאתגר, בין השאר מאחר שעלולים להתגלע חילוקי דעות בנוגע לאופן הניהול הרפואי. לכן, חשוב שהממנה – מי שמייפה את כוחו לאדם אחר, יסביר במדויק בייפוי הכוח המתמשך, כיצד ירצה שינוהלו ענייניו הרפואיים ועל ידי מי. יש ליתן את הדעת לעניין זה ולכתוב בייפוי הכוח המתמשך הוראות והנחיות בהתאם לרצונו של מייפה הכוח, מראש, וזאת באמצעות ובתוך ייפוי כוח מתמשך.   

ניהול פיננסי 

מעבר לניהול רפואי ולקבלת החלטות במצבים קריטיים, עורך דין ייפוי כוח מתמשך בירושלים כמו גם בכל חלקי המדינה, ראוי שישקף לממנה, למייפה הכוח, שניתן להכניס לייפוי הכוח המתמשך גם עניינים רכושיים הנוגעים לחיי היומיום. זאת יכול הממנה להכניס במסגרת מתן הנחיות לגבי ענייניו הרכושיים. אחד הדברים אשר אנשים נזקקים בהם לרוב לסיוע, הוא ההתנהלות הפיננסית. לעיתים, אפילו אנשים אשר מצבם מאפשר להם בדרך כלל התנהלות סבירה, מחליטים לייפות את כוחו של אדם עליו הם סומכים כדי לנהל את ענייניהם הפיננסיים. הסיבה לכך, היא, שבשונה מהכרעות בתחום הניהול הרפואי או החברתי, ישנם אנשים רבים אשר ינסו לנצל את חולשתו של אדם שכושר קבלת ההחלטות שלו נפגם, מתוך מטרה לקחת את כספו. ניצול כזה יכול לבוא לידי ביטוי במגוון דרכים, כתלות בחומרת הפגיעה. לא חסרים סיפורים על ניצול מצוקתם של אנשים עם מוגבלות או אזרחים ותיקים. לפיכך, על הממנה לתת הנחיות ברורות לגבי ניהול ענייניו הרכושיים, וחשוב מאוד שמיופה הכוח יהיה אדם אשר ניתן לסמוך עליו שלא יישלח יד בכספייך. 

מה בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה?

ייפוי כוח מתמשך מפסיק כאשר מייפה הכוח, הממנה נפטר. הרבה מתבלבלים בין ייפוי כוח מתמשך לבין צוואה, ייתכן מפני שחלק הגדירו ייפוי כוח מתמשך כ"צוואה בחיים", אך הדבר לא מדוייק. בשעה שמייפה הכוח נפטר, נגמר למעשה ייפוי הכוח המתמשך. אם למייפה הכוח הייתה צוואה – אז לאחר מותו, יפעלו בהתאם לצוואה. אם לא הייתה צוואה – לאחר מותו, היורשים יהיו היורשים החוקיים לפי חוק הירושה. לכן – חשוב שמי שעורך ייפוי כוח מתמשך, יהיה מודע לעניין הזה, שייפוי הכוח המתמשך לא נמשך לאחר מאה ועשרים (לאחר המוות), ויש להידרש גם לעניין זה. אם מייפה הכוח מעוניין להסדיר את ענייניו גם לאחר מותו – עליו לכתוב צוואה כדין, אחרת, הירושה תהיה בהתאם להנחיות הכתובות בחוק הירושה. 

מהי האחריות של מיופה הכוח? 

ניהול חייהם של אנשים שיכולת השיפוט שלהם פגועה, כלומר, כאשר מופעל ייפוי כוח מתמשך – זוהי משרה מלאה, אשר דורשת מאבקים וקבלת הכרעות לא פשוטות. בין אם מדובר באדם אשר עבר פגיעת ראש חמורה, או באדם אהוב אשר הזדקן או בכל קונסטלציה אחרת, שבה הופעל ייפוי הכוח המתמשך – עליכם לקבל את האחריות עליו בזהירות רבה, ולהשתדל להתנהל באופן רגיש, שקוף ופתוח, בדיוק בהתאם להנחיות ובהתאם לכתוב בייפוי הכוח המתמשך, כדי למנוע בעיות בעתיד ועל מנת לסייע למייפה הכוח, הממנה, ככל האפשר. לכן חשוב מאוד, לפני שחותמים על ייפוי כוח מתמשך, גם בתור מיופה כוח, לחשוב על כל ההשלכות של הדבר, בכדי שבשעת הצורך, כאשר יופעל ייפוי כוח מתמשך, הביצוע מכוחו,  יתקיים בצורה הטובה ביותר ולפיו. 

להרחבה – לחץ

כפתורי שיתוף – 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
צוואה בעדים - איך עובד התהליך

צוואה בעדים

במאי 2019, ניתן פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה, שבו התקבלה בקשה למתן צו קיום צוואה, צוואה בעדים, למרות שהמתנגדים לצוואה טענו להעדר כושר

קרא עוד »
דילוג לתוכן