נוטריון

נוטריון

מיהו נוטריון?

נוטריון הוא עורך דין אשר קיבל הסמכה ממשרד המשפטים לעסוק כנוטריון.

נוטריון יכול לאשר ולאמת מסמכים משפטיים אשר החוק מחייב זאת. 

מהי חתימה נוטריונית?

החתימה של הנוטריון הינה שוות ערך לתעודה ציבורית במקרים שבהם החוק מאפשר זאת, לצורך אישור זהות החותם על מסמך המאושר על ידי הנוטריון, או לשם העובדה שהמסמך נחתם מרצונו החופשי והטוב של החותם עליו. 

המסמך הנוטריוני משמש כראיה במידה שהוא יגיע לדיון בבית המשפט. 

מהו שכר הטרחה של נוטריון?

שכר טרחת הנוטריון הינו קבוע בחוק, ובהתאם לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978:

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/304_012.htm

אסור לנוטריון לגבות יותר או פחות מהשכר הקבוע בתקנות. 

יש לשים לב, כי שכר הטרחה הקבוע בתקנות הינו לצורך האישור הנוטריוני בלבד. כך למשל – באם נוטריון ערך וכתב צוואה עבור אדם – יהיה שכר טרחה נפרד על כתיבת ועריכת הצוואה, ושכר טרחה נוסף – שהינו בהתאם לתקנות, עבור האישור הנוטריוני על עריכת הצוואה.  

האם נוטריון יכול לאמת חתימה של קרוב?

בהתאם לסעיף 10 לחוק הנוטריונים, חל איסור על נוטריון להשתמש בסמכויותיו (למשל לאמת חתימה) של עצמו, של קרוביו, של שותפיו, של עובדיו, של תאגיד בשליטתו.

"קרובים" מוגדרים בחוק כ: בני זוג של הנוטריון, הוריו, הורי הוריו, הורה בני זוג, ילדיו (צאצאיו), בני זוג של ילדיו (של צאצאיו), ובני זוג של כל אחד מאלו, אחים או אחיות של הנוטריון ובני זוגם. 

אם כך, יש לשים לב כי "רק אימות חתימה", כאשר מדובר בקרוב, יכול להיות אסור בתכלית האיסור לפי החוק ויש לבדוק עניין זה לעומקו, בהתאם להגדרה המדוקדקת בחוק. 

האם מותר לאמת חתימה מבלי להגיע פיזית לנוטריון?

לא! על מבקש חתימת מסמך על ידי נוטריון, להתייצב פיזית לפניו ועל הנוטריון לזהות את החותם בפניו ולחתום על המסמך בפני מבקש החתימה. 

דוגמאות למסמכים שנחתמים באמצעות נוטריון:

  • אימות חתימה
  • אישור העתק
  • אישור על קבלת תצהיר או הצהרה
  • תעודת חיים
  • אימות הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין
  • אישור עשיית צוואה

ועוד…

עורכת דין ריול עדיקה מוסמכת על ידי משרד המשפטים לעסוק כנוטריון והיא רשאית לחתום חתימות נוטריוניות ואישורים נוטריונים בשפה העברית, בהתאם לחוקי מדינת ישראל. 

למידע נוסף על משרדנו: 

https://rivalaw.co.il

דילוג לתוכן