עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

מה זה ייפוי כוח מתמשך? 

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, שמאפשר לאדם בגיר שהוא מעל גיל 18, לתכנן את העתיד שלו במצב שבו לא יהיה מסוגל יותר לקבל החלטות או לנהל את ענייניו. 

למעשה מדובר בהסדר משפטי שהוסף במסגרת תיקון 18 ל"חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–  1962". 

השימוש בהסדר זה מהווה רפורמה של ממש, ומבטא תפיסה חברתית חדשה השאובה מארצות העולם (אנגליה, קנדה , אוסטרליה ועוד), אשר לפיה, אנשים עם מוגבלות זכאים לחיות את החיים שלהם בהתאם לבחירות שלהם ובהתאם לרצונות שלהם. 

השימוש בייפוי כוח מתמשך מחליף למעשה את ההסדרים של מינוי אפוטרופוס ו/או תומך החלטות, כאשר הליכים אלו הנם לרוב ארוכים, וכרוכים בקבלת החלטות על ידי בית המשפט. בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך, מתייתרת הפניה לבית המשפט, וברגע שייפוי הכוח נכנס לתוקף, ניתן מיידית לפעול על פיו ואין צורך באישור של בית המשפט (למעט עניינים ספציפיים שמפורטים בחוק).  ייפוי כח מתמשך חייב להתבצע על ידי עורך דין ייפוי כוח מתמשך אשר הוסמך לכך.

מתי ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך?

אדם יכול להחליט להגיע לעו"ד שהוסמך לכך ולבצע ייפוי כוח מתמשך רק כאשר הוא "מבין בעניין", כלומר, כאשר האדם עודנו כשיר, צלול בחשיבתו ובעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. במילים אחרות, רק כאשר אדם מבין את המשמעות של ייפוי כוח מתמשך הוא יכול לעשות זאת, כאשר הדבר נעשה מרצונו החופשי והטוב של אותו האדם. האדם אשר מייפה את כוחו בשלב שבו הוא צלול, נקרא "ממנה", וכאשר נכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקף, בשלב שבו הממנה כבר לא "מבין בעניין", כבר לא יכול לטפל בענייניו, מי שמוסמך לפעול בשמו נקרא "מיופה כוח", שכמובן מסכים לפעול כמיופה כוח ואין לו ניגוד עניינים בכך. 

האם ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך לבד, כמו צוואה למשל?

התשובה היא לא. ייפוי כוח מתמשך מוסמך לערוך רק עורך דין לייפוי כח מתמשך שעבר הכשרה של משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי ורשום בלשכת עורכי הדין ככזה שהוסמך לכך, וכמו כן, שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח המתמשך. 

את ייפוי הכוח המתמשך חובה להפקיד אצל האפוטרופוס הכללי, אשר בין היתר מנהל מאגר הפקדות של ייפוי כוח.

איך ייפוי הכוח נכנס לתוקף?

מיופה הכוח צריך למסור לאפוטרופוס הכללי הצהרה כאשר מתקיימים התנאים לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף. 

ההודעה של מיופה הכוח נשמרת במאגר האפוטרופוס הכללי, ומסירת ההודעה הזו היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך.

אילו עניינים יכולים להיכלל בייפוי כוח מתמשך?

ראשית, חשוב להבהיר, כי מיופה הכוח יוכל לפעול אך ורק לפי מה שכתוב בייפוי הכוח המתמשך. 

לכן, חשוב מאוד להידרש להליך זה, לעשות חשיבה מקדימה ועמוקה מה בדיוק מעוניין הממנה – זה שמייפה את כוחו, להכניס בייפוי הכוח המתמשך. 

מיופה הכוח לא יוכל לפעול מעבר למה שכתוב בייפוי הכוח. כלומר, מה שכתוב, ע"פי רוב, הוא מה שקיים. כאשר מתגלעות מחלוקות או אי הבנות או אי בהירויות, במצבים כאלו, יש לפנות לבית המשפט לקבלת הכרעה. 

ניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך עניינים רכושיים, אישיים ורפואיים. 

עניינים רכושיים – מתן סמכות למיופה הכוח לקבל החלטות ולבצע פעולות בקשר לנכסים של הממנה, בקשר לכספים ולהתחייבויות שלו, בין היתר ניהול חשבונות הבנק, הדרך שבה מעוניין להשקיע את כספיו, ניהול נכסי נדל"ן, ניהול עסק, מיצוי זכויות עבור הממנה ועוד.

עניינים אישיים – מתן סמכות למיופה הכוח לקבל החלטות ולבצע פעולות בקשר לכלל ענייניו של הממנה שהם לא רכושיים, ולרבות עניינים רפואיים. כך למשל גם ניתן לכלול כיצד יהא אדם מעוניין לשמור על רווחתו, על איכות חייו, סיפוק צרכים יומיומיים (אוכל, ביגוד, וכו'), שמירה על אורח החיים התרבותי, האתני והדתי של הממנה, בחירת מקום מגורים למשל (בבית עם מטפל או בדיור מוגן לדוגמא) ועוד ועוד. 

* ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך גם רק לעניינים רפואיים, בהתאם לאמור בחוק. 

* אם מייפה הכוח – הממנה, מעוניין כי מיופה הכוח יוכל להחליט גם לגבי קבלת טיפול פסיכיאטרי או אשפוז פסיכיאטרי, יש צורך להחתים גם פסיכיאטר על ייפוי הכוח המתמשך ולקבל הסברים בעניין מפסיכיאטר. 

האם ניתן לשנות ייפוי כוח מתמשך?

התשובה היא כן, בדגשים הבאים: כל עוד שמייפה הכוח – הממנה, הינו כשיר לכך, כלומר, כל עוד שמייפה הכוח מבין בעניין, ומסוגל לקבל החלטות ולבצע פעולות ומבין את המשמעויות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך, ניתן לשנות באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך חדש.
לא ניתן לשנות או להוסיף על ייפוי הכוח שהופקד משכבר (למעט פרטים טכניים של שינוי כתובת מגורים למשל), אלא יש לגשת ל עורך דין ייפוי כוח מתמשך שמוסמך ולערוך ייפוי כוח מתמשך חדש, ולאחר הפקדתו, ייפוי הכוח המתמשך האחרון, הוא זה שקובע. 

האם ניתן שיהיו כמה מיופי כוח?

אכן ניתן למנות כמה מיופי כוח. ניתן להחליט שכמה מיופי כוח יפעלו ביחד ולחוד, ניתן להחליט שרק במצב מסויים יהיה מיופה כוח חליפי, וכו'. מייפה הכוח יכול להחליט בדיוק את מי למנות כמייפה כוח או מיופיי כוח ואיך יפעלו בינם לבין עצמם.

מה זה גורם מיודע? 

באפשרות מייפה הכוח, הממנה לבחור באנשים נוספים או אדם ספציפי שיקבלו מידע ודיווח ממיופה הכוח. מדובר בסוג של כלי פיקוח. מדובר באדם שיהיה מיודע כאשר מתבצעות הפעולות שמייפה הכוח ייבחר שהוא יהיה מיודע לגביהן, למשל כניסת ייפוי הכוח לתוקף, למשל יידוע בקבלת החלטות מסויימות (שצריך להגדירן בייפוי הכוח) וכו' . בחירת גורם מיודע היא רשות ואינה מחויבת לפי החוק.

מה זה הנחיות מקדימות?

מדובר בעוד כלי שהוא רשות. ניתן בראשית ייפוי הכוח המתמשך לכתוב "הנחיות מקדימות" שבהן יפורט רצונו של האדם בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיבצעו בשמו. אלו למעשה הנחיות שידריכו את מיופה הכוח איך הוא צריך לפעול בעניינים שכלולים בייפוי הכוח. הן משמשות כמעין "חוקה" של ייפוי הכוח וכלי לפרשנות שלו  בעתיד. 

לסיכום

הליך ייפוי כוח מתמשך הינו הליך מורכב, ויש לבצעו בכובד ראש. לשם כך, חובה לפנות לעו"ד שעבר הסמכה של משרד המשפטים ורשום בלשכת עורכי הדין כמוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך. כמו כן, מדובר במסמך הצופה פני עתיד, לפיכך יש לפנות לעו"ד שמבין בתחום, בעל חשיבה יצירתית, חדה ושבקיא בהליך חדשני זה. 

דילוג לתוכן