תאונות אישיות ספורטאים

תאונות אישיות ספורטאים

לפי חוק הספורט – אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד ספורט – חייבים לבטח את המשתתפים בפעילות ספורט תחרותית בביטוח תאונות אישיות. 

במקרה של תאונה שארעה לספורטאי תוך כדי הפעילות הספורטיבית ונגרמה לו בגינה נכות, יוכל לרוב הספורטאי לתבוע לפי פוליסת תאונות אישיות שבסגירתה הוא מבוטח. 

מתי יוכל ספורטאי לתבוע?
ספורטאי יוכל לתבוע לפי פוליסת תאונות אישיות (מכוח חוק הספורט), גם כאשר ארעה התאונה במהלך תחרות, וגם כאשר ארעה התאונה במהלך האימונים. 

 

מתי לא חלה חובת ביטוח לפי חוק הספורט?
-לגבי ספורטאים שמקבלים משכורת בשכר מינימום לפחות, בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט

-ספורטאים שמשתתפים בפעילות ספורט שהמעסיק מארגן או תומך בה כפעילות נלוות לעבודה,
כאשר מדובר בתאונת עבודה, לרבות בליגה למקומות עבודה

-ספורטאים שהם תלמידים שמבוטחים בביטוח תאונות אישיות תלמידים והוא חל לגביהם

-ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שאין בעדה תשלום שכר או כל תמורה אחרת

התיישנות

תביעה לפי פוליסת תאונות אישיות תתיישן בתוך שלוש שנים מיום התאונה. 

דילוג לתוכן