עורך דין תביעות ביטוח

עורך דין תביעות ביטוח

משרדי עוסק בתביעות ביטוחיות על סוגיהן, כגון ביטוח תאונות אישיות, ביטוח חיים, ביטוח אבדן כושר עבודה,  ועוד.

ביטוח תאונות אישיות

קיימים מספר סוגים של ביטוחי תאונות אישיות. בהרבה מקומות עבודה במגזר הציבורי, קיימת לעובדים פוליסת תאונות אישיות. כמו כן, גם מי שאינו עובד במקום ציבורי, יכול לבטח עצמו בביטוח תאונות אישיות באופן פרטי.

 

במקרה של תאונה, יש לבדוק האם קיימת עבורך פוליסת תאונות אישיות, ובמידה שכן, יש לבדוק את הפוליסה המכסה בגין תאונות אישיות, והפיצוי יהיה בהתאם לקבוע בפוליסה.

 

על פי רוב, במקרה של תאונה, שבגינה מעוניינים לתבוע את ביטוח התאונות האישיות, יש להוכיח את הנזק שנגרם לנפגע בתאונה. לשם הוכחת נזק זה, לרוב נדרשת חוות דעת רפואית של רופא מומחה שיכתוב מהו הנזק בגין קרות התאונה, בד"כ, יכתוב המומחה מהם אחוזי הנכות שנותרו לנפגע לצמיתות בגין ובעקבות התאונה. יש לקחת בחשבון שחוות דעת כזו כרוכה בתשלום לרופא המומחה שכותב את חוות דעתו.

 

הפעלת ביטוח תאונות אישיות אפשרי במקרה שקרתה תאונה. כך למשל, אדם שסובל מכאבי גב כרוניים, ולא עבר תאונה, לא יזכה לפיצוי לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות.

 

סכום הפיצוי בתאונות אישיות

סכום הפיצוי הוא הסכום הנקוב בפוליסה. מה שכתוב זה מה שקיים. בתביעה לפי פוליסה, אין רכיב של עגמת נפש, או כאב וסבל ולא קיימים על פי רוב ראשי הנזק כפי שקיימים בתביעות נזיקין. בתביעה מסוג זה מדובר בחוקים אחרים, וכאמור לעיל: מה שכתוב – זה מה שקיים (לרוב). כך למשל – אדם שביטח את עצמו למקרה של נכות מלאה מתאונה בסכום של 100,000 ₪, במקרה של נכות מלאה מתאונה- הוא יקבל רק 100,000 ₪ ולא יותר מהסכום המקסימלי הנקוב בפוליסה. לכן – צריך לשים לב היטב לאותיות הקטנות וכדאי להיוועץ עם עורך דין שמבין ובקיא בתחום כאשר קורה מקרה הביטוח.

ביטוח חיים

רוב פוליסות ביטוחי החיים הקיימות בשוק כיום, מבטחות במקרה שבו המבטח נפטר, הלך לעולמו – יקבלו המוטבים בפוליסה – כלומר מי שהוא בחר שיקבלו את תגמולי הביטוח – את סכום הפוליסה אותו ביטח.

 

יש לשים לב כי תגמולי הביטוח שמשולמים מכוח פוליסת ביטוח חיים יינתנו למוטבים כפי שנרשמו על ידי המבטח בפוליסה. כאשר מבטחים בביטוח חיים, יש לשים לב מי המוטבים בפוליסה הזו. כאשר המבטח לא אומר במפורש מי הוא מעוניין שיהיה מבוטח, על פי רוב, חברות הביטוח מציינות שהמוטבים הם המוטבים לפי דין. לכן – יש לשים לב כרוכשים פוליסת ביטוח חיים – למי רוצים להעביר את התגמולים במקרה של פטירה, כי מי שיקבלם הוא מי שרשום כמוטב בפוליסה. תגמולי ביטוח לפי פוליסת ביטוח חיים, לא נכללים ב"נכסי עיזבון" כאשר אדם נפטר, ולכן התגמולים לא ישולמו ליורשים של המבוטח אלא למוטבים הכתובים בפוליסה.

 

ברוב המקרים שבהם אדם הלך לעולמו, והמוטבים מבקשים להפעיל את פוליסת ביטוח החיים, חברות הביטוח ינסו להתכחש לתשלום תגמולי הביטוח מסיבות רבות, בינן – למשל – טענת אי גילוי – טענה שהמבוטח לא גילה את כל מצבו הרפואי כאשר ערך את הביטוח. טענה להתקיימות אחד החריגים למקרה הביטוח – למשל קיים בהרבה פוליסות ביטוח חיים חריג שלא מכסה את המוטבים במקרה של התאבדות בשנה הראשונה, וחברות ביטוח טוענות לעיתים לחריג זה גם במקרים של התאבדות שלא אירעו בשנה הראשונה.  

 

יש לשים לב לפרטים הקטנים, ל"אותיות הקטנות" כפי שנהוג לומר, מאחר כי טענות רבות ינסו חברות הביטוח לטעון, שעם רובן ניתן להתמודד באמצעות עורך דין שמבין ובקיא בתחום.  

חוק התיישנות בתביעות ביטוח

תביעה לפי פוליסת ביטוח מתיישנת בתוך שלוש שנים ממועד התאונה/מועד הפטירה. הרבה תביעות ביטוח נדחות על ידי בתי המשפט בשל התיישנות. יש לשים לב שלא עברו שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח על מנת לתבוע תגמולי ביטוח. עם טענת התיישנות קשה מאוד להתמודד מבחינה משפטית, והסיכויים לקבל תגמולי ביטוח כאשר מתקיימת התיישנות הם קלושים מאוד עד אפסיים.

חוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958, קובע בסעיפים 5-6: "…

 

הזמן להתיישנות

  1. התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה (להלן – תקופת ההתיישנות) היא –

(1)   בשאינו מקרקעין – שבע שנים;

(2)   במקרקעין – חמש-עשרה שנה; ואם נרשמו בספרי האחוזה לאחר סידור זכות קנין לפי פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין) – עשרים וחמש שנה.

 

תחילת ההתיישנות

  1. תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה...".
 

אך יחד עם זאת, חוק חוזה הביטוח, תשמ"א – 1981, קובע תקופת התיישנות קצרה יותר, כך בסעיף 31: "…

  1. תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח; היתה עילת התביעה נכות שנגרמה למבוטח ממחלה או מתאונה, תימנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח...".
 

לאור האמור, יש לשים לב טוב טוב לתקופת ההתיישנות ולא "להירדם בשמירה".

מומלץ בתביעות ביטוח להתייעץ עם עורך דין תביעות ביטוח שמבין ובקיא בתחום.

 

 

חשוב לדעת: על מנת לברר אילו ביטוחים קיימים על שמו באתר של רשות ההון, ביטוח וחסכון – "הר הביטוח" – להלן קישור לאתר : https://harb.cma.gov.il/ .

 

דילוג לתוכן