תאונות אישיות של תלמידים

תאונות אישיות תלמידים

לכל תלמיד קיימת פוליסת תאונות אישיות תלמידים.


מתי חל ביטוח תאונות אישיות תלמידים?

ביטוח תאונות אישיות תלמידים חל בכל ימות השנה, 24/7, ובכל מקום בו נמצא התלמיד בארץ,
גם אם התאונה קרתה ללא קשר לפעילות במוסד החינוכי בו נפגע התלמיד.

 

מתי לא חל ביטוח תאונות אישיות תלמידים?

כתוצאה מפעולות איבה, כתוצאה מתאונת עבודה ומקרים נוספים שאינם מכוסים במסגרת פוליסת תאונות אישיות תלמידים.

מי ייחשב כתלמיד לצורך מימוש פוליסת תאונות אישיות תלמידים?

מי שחל עליו חוק לימוד חובה וצורף להסדר ביטוח מסוג זה – כאשר מדובר לרוב ב:

  • ילד בגין 3-5 הלומד בגן ילדים
    (יש לשים לב שאכן ההורים שילמו במסגרת "תשלומי הורים" עבור הדבר).
  • נער בכיתה א' עד יב' הלומד במוסד חינוכי מוכר.

גם הורה או בן משפחה של התלמיד, שנפגע בתאונה, כאשר השתתף ללא קבלת שכר,
בפעילות רשמית של המוסד החינוכי, כמלווה, או כמשגיח, או במסגרת המוסד החינוכי, בשטח המוסד או מחוצה לו, חלה לגביו פוליסת תאונות אישיות תלמידים.

התיישנות

תביעה לפי פוליסת תאונות אישיות תלמידים מתיישנת בתוך שלוש שנים ממועד התאונה, וכשמדובר בקטין, בתוך שלוש שנים מרגע הגיעו של הקטין לגיל 18, כלומר, עד גיל 21.

כיצד עלי לפעול?

1. יש לגשת לקבלת טיפול רפואי באופן מיידי לאחר קרות התאונה


2. יש לפנות למזכירות בית הספר, לקבלת טופס תביעה, אותו יש למלא בקפדנות, ואשר עליו חותמים גם
אפוטרופסי התלמיד וגם הגורם המוסמך במוסד הלימודי

3. יש לקבל אישור מבית הספר/מהמוסד החינוכי כי התלמיד אכן היה תלמיד מן
המניין באותו המוסד הלימודי, בשנת הלימודים שבה ארעה התאונה

4. יש לפנות לעורך דין שבקיא ומבין בתחום לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי

דילוג לתוכן