צוואות וירושה

עורך דין צוואות וצווי ירושה

צוואה היא מסמך שבו אדם מחליט מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו. לאדם קיים החופש לצוות לפי חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 (להלן :"חוק הירושה") שמכיר בזכות בסיסית זו שקיימת לאדם – לצוות את רכושו בהתאם לרצונו החופשי.

 

צוואה היא למעשה מסמך משפטי ולכן רצוי שעריכת צוואה תהיה בידי עורך דין שבקיא בתחום עריכת צוואות. צוואה מסדירה את החלוקה של  רכוש המוריש לאחר מותו.

 

לפי חוק הירושה, ישנם 4 סוגים של צוואות – צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה – צוואת שכיב מרע. לפי חוק הירושה, אין כללים ספציפיים לאופן שבו תיערך צוואה.

 

צוואה יכולה לכלול בתוכה את כל הרכוש שיש לאדם אותו הוא מעוניין להוריש, צוואה יכולה להורות על הוראות מדוייקות כיצד לחלק את הרכוש ויכולה גם רק לכלול בתוכה קווים כללים ומנחים באיזו דרך יש לחלק את הרכוש של המוריש.

 

היתרון בעריכת צוואה היא בחירתו של המצווה לעשות ברכושו כרצונו לאחר מותו, והביטחון שבחירתו תיעשה לפי רצונו.

 

קיימת חשיבות רבה לניסוח של הצוואה ולעריכת צוואה, וחשוב שהיא תיעשה בידי עורך דין, שמבין ובקיא בתחום, זאת בכדי שבעת פטירת המצווה, לא יהיו ספקות ו/או טענות לפגמים בצוואה ו/או פרשנויות למיניהן לגבי רצון המוריש ולגבי הצוואה עצמה, והדבר יחסוך מלחמות על הירושה שתיוותר, ובתנאי שהצוואה נוסחה באופן מקצועי.

 

הצוואה הטובה ביותר, הינה צוואה בעדים, כאשר צוואה בעדים היא צוואה שנערכת בידי עורך דין שמבין ובקיא בתחום הצוואות.   

חשוב לדעת, שאדם יכול לערוך מספר צוואות, אך הצוואה המאוחרת היא זו שתגבר על פי רוב.

 

לפי חוק הירושה, בסעיף 20:

צוואה בעדים

  1. צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור...".

כאשר אדם מגיע לעורך דין שמבין בתחום הצוואות, לעשות צוואה בעדים, הוא איננו צריך לדאוג לקיומם לכללים שבחוק הירושה בכדי שהצוואה תהיה תקפה וכשרה.

 

עורך הדין דואג להתקיימות הכללים בחוק הירושה, ובין היתר דואג לכך שתהיה צוואה בעדים כדין.

לחיזוק הדברים – באתר של משרד המשפטים, בדף " ירושה על פי צוואה", נכתב באופן חד משמעי לגבי צואה בעדים כי : "…מומלץ כי לפחות אחד העדים יהיה עורך דין המתמחה בעריכת צוואות, כדי למנוע מהמצווה טעויות שעלולות לאחר מותו להביא לפסילת הצוואה..".

 

חשוב לציין, כי אסור שנהנה מכוח צוואה, ייטול חלק פעיל בה במישרין או בעקיפין, זאת בכדי למנוע טענות לפסילת צוואה, כמו למשל טענה להשפעה בלתי הוגנת על המצווה. לדוגמא – אמא שמחליטה להוריש לביתה את כל רכושה – הבת לא יכולה להיות נוכחת במעמד עריכת הצוואה, לא יכולה להיות עדה לצוואה בעדים ועדיף שההליך של עריכת הצוואה יהיה כמה שיותר "סטרילי" בכדי למנוע מריבות והתנגדויות בהמשך. הבת לא יכולה לקחת חלק פעיל בעריכת הצוואה, לא במישרין ולא בעקיפין.

 

צו ירושה

 במקרה שבו הנפטר לא הותיר אחריו צוואה, יש להגיש בקשה למתן צו ירושה לרשם הירושות במקום פטירת המוריש.

בקשה לצו ירושה חייבת להיות מאומתת בידי עורך דין.

משרדי מטפל בהגשת צווי ירושה לרשמי הירושות השונים בארץ.

צו ירושה הינו הכרחי לשם חלוקת הנכסים שהותיר אחריו המוריש – נכסי העיזבון.

הגשת בקשה לצו ירושה – לרשם לענייני ירושה, כרוכה בתשלומי אגרות עבור כל פעולה מתבקשת בתיק. סכומי האגרות מתעדכנים מעת לעת, והם מצויים במרשתת באתר של משרד המשפטים, שם ניתן להתעדן במדוייק מהן האגרות הנדרשות לשם הוצאת צו ירושה.

 

בקשה לצו קיום צוואה

 במקרה שבו קיימת צוואה לנפטר, תוגש בקשה לרשם לענייני ירושה במקום פטירת המוריש, בכדי שהצוואה תיכנס לתוקף. הבקשה תוגש על ידי הזכאים על פי הצוואה – מי שרשום בצוואה, לאחר פטירת המוריש – האדם שהותיר אחריו את צוואה.

בקשה לצו קיום צוואה, חייבת להיות מאומתת בידי עורך דין.

משרדי מטפל בהגשת בקשה לצו קיום צוואה, ובתנאי כי לא ידוע למגיש הבקשה על סכסוך ירושה הצפוי להתגלע.

גם הגשת בקשה לצו קיום צוואה – לרשם לענייני ירושה, כרוכה בתשלומי אגרות עבור כל פעולה מתבקשת בתיק. סכומי האגרות מתעדכנים מעת לעת, והם מצויים במרשתת באתר של משרד המשפטים, שם ניתן להתעדן במדוייק מהן האגרות הנדרשות לשם הוצאת צו קיום צוואה.

 

מי לא יכול לרשת את המוריש?

לפי סעיף 5 לוק הירושה: "

פסלות לרשת

  1. (א)  אלה פסולים לרשת את המוריש:

(1)   מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו;

(2)   מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת.

           (ב)  מי שהורשע על שניסה לגרום למות המוריש והמוריש מחל לו, בכתב או על ידי עשיית צוואה לטובתו, חוזר ונעשה כשר לרשת את המוריש...".

 

לסיכום, מאחר שצוואה הינה מסמך משפטי לכל דבר ועניין, כדאי ורצוי שעריכת צוואה תיעשה בידי עורך דין צוואות שבקיא ומבין בתחום, אשר יערוך צוואה בעדים כדין.

 

 

סרטון מידע בנושא צוואות – בקישור להלן:

דילוג לתוכן